Vận Chuyển – Giao Nhận

I. MỤC ĐÍCH

Quy định chính sách giao nhận với mong muốn tạo ra các giá trị gia tăng cho sản phẩm khi khách hàng mua hàng tại Cty MODOO.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

2.1 Đối tượng áp dụng

Tất cả các khách hàng mua sản phẩm tại công ty MODOO.

2.2 Khu vực áp dụng

Giao hàng miễn phí trong nội thành Hà Nội với đơn hàng từ 20 triệu trở lên. Ngoài khu vực nội thành Hà Nội và các tỉnh thì giao hàng chúng tôi sẽ tính phí. Phí vận chuyển sẽ được thỏa thuận giữa 2 bên.